VILKÅR OG BETINGELSER – YUKÕ

08-04-2019

1. INDLEDNING

 1.1 Disse vilkår og betingelser (“Vilkår”) gælder for leje af person- og varebiler gennem YUKÕ with Toyota, der er ejet og drevet af Toyota Motor Europe NV/SA og/eller Toyota Danmark A/S (samlet benævnt “YUKÕ with Toyota”, “vi”, “os” og “vores” afhængig af sammenhængen)

1.2 YUKÕ with Toyota kan kontaktes på: YUKÕ with Toyota, Toyota Danmark A/S, Dynamovej 10, 2860 Søborg, e-mail: customerservice@yuko.dk, telefonnr. 80 20 30 40.

1.3 Leje gennem YUKÕ with Toyota kan foretages af enkeltpersoner og medarbejdere (både til erhvervsmæssig og til privat brug) i en virksomhed, når brugeren har oprettet en YUKÕ with Toyota brugerkonto, som beskrevet i pkt. 2. Foreninger og organisationer kan i visse tilfælde også oprette en YUKÕ with Toyota konto, og kan herefter give adgang for sine medlemmer til at foretage leje gennem YUKÕ with Toyota på tilsvarende vilkår.

1.4 Disse Vilkår omfatter tjenesten YUKÕ with Toyota.

1.5 YUKÕ with Toyotas online bookingsystem findes på: book.yuko.dk eller YUKÕ with Toyotas applikation til IPhone og Android (”App’en”), jf. pkt. 5 i disse Vilkår. Begge former for online booking benævnes i det følgende som ”YUKÕ with Toyota’s online bookingsystem”.

2. SÆRLIGT FOR ENKELTPERSONER, VIRKSOMHEDER OG BOLIGFORENINGER

2.1 PRIVATBRUG

2.1.1       YUKÕ with Toyota udbydes til leje til privat brug til forbrugere, der er oprettet som brugere i YUKÕ with Toyotas online bookingsystem og til enhver tid opfylder betingelserne i disse Vilkår.

2.1.2      Lejes en bil til privat brug afregnes brugeren direkte. 

2.1.3      En privat bruger kan derudover tegne et medlemskab, jf. information herom på www.yuko.dk

2. 2 ERHVERVSMÆSSIGBRUG

2.2.1       YUKÕ with Toyota udbydes til virksomheder, der har oprettet en YUKÕ with Toyota konto, hvorefter virksomhedens medarbejdere kan leje biler til erhvervsmæssig brug.

2.2.2       YUKÕ with Toyota stiller et antal person- og varebiler til rådighed for virksomheden, som virksomhedens medarbejdere kan leje til erhvervsmæssig brug. Bilen er lejet til erhvervsmæssig brug, når dette angives i YUKÕ with Toyotas online bookingsystem i forbindelse med lejen.

2.2.3       Lejes en bil til erhvervsmæssig brug afregnes virksomheden.

2.2.4.      Virksomheden eller vi opretter virksomheden som bruger i YUKÕ with Toyotas online bookingsystem. Virksomheden oprettes med CVR-nr., adresse, telefonnummer, e-mailadresse og enten betalingskort eller faktureringsoplysninger. Virksomheden må ikke overdrage sit login til andre eller lade andre benytte virksomhedens login. 

2.2.5      Når en virksomhed har oprettet sin konto, modtager virksomheden en virksomhedskode, der skal anvendes, når virksomhedens medarbejdere lejer en bil via virksomhedens YUKÕ with Toyota konto (se pkt. 3.1 i disse Vilkår). Virksomheden hæfter for alle indgåede lejeaftaler ved brug af virksomhedens virksomhedskode, når virksomheden har udleveret denne kode til en medarbejder.

2.2.6      Det er en betingelse for, at virksomhedens medarbejdere kan leje en bil gennem YUKÕ with Toyota, at både virksomheden og den enkelte medarbejder er oprettet i YUKÕ with Toyotas online bookingsystem. Medarbejderen skal til enhver tid opfylde kravene i pkt. 3 og 7 i disse Vilkår.

2.2.7.     Medarbejderen skal i forbindelse med oprettelsen af en lejeaftale oplyse, om bilen skal lejes til erhvervsmæssig eller privat brug. Det er virksomhedens eget ansvar, at medarbejderne overholder virksomhedens interne regler for leje af biler via YUKÕ with Toyota.

2.2.8      Pkt. 2.2.1 til 2.2.6 gælder også for visse foreninger og organisationer, der har oprettet en YUKÕ with Toyota konto. I givet fald kan en forening eller organisation give adgang for sine medlemmer til at leje bilen ved brug af foreningens / organisations YUKÕ with Toyota konto på samme vis, som virksomheder giver adgang til sine medarbejder. 

3. OPRETTELSE SOM BRUGER

3.1     For at blive oprettet som YUKÕ with Toyota bruger, skal personen registrere sig i YUKÕ with Toyotas online bookingsystem og oprette en YUKÕ with Toyota brugerkonto.

3.2     Ved oprettelsen skal brugeren oplyse navn, kørekortnummer, fødselsdato, privatadresse, telefonnummer, personlig e-mailadresse og betalingsoplysninger. Hvis brugeren skal knyttes til virksomhedens brugerkonto, skal brugeren indtaste den virksomhedskode, som virksomheden blev tildelt ved oprettelsen af virksomhedens brugerkonto (se pkt. 2.4 i disse Vilkår). Derudover skal brugeren uploade en kopi af sit kørekort sammen med et billede af brugeren, hvoraf forsiden af kørekortet også fremgår.

3.3      Det er en betingelse, at brugeren er mellem 22 og 80 år.

3.4      Brugeren må ikke overdrage sit login til andre eller lade andre benytte brugerens login. Brugeren hæfter for alle indgåede lejeaftaler ved brug af brugerens login.

3.5      Enhver inddragelse, frakendelse, indskrænkning eller anden ændring af brugerens kørekort eller evne til forsvarligt at køre en bil skal af brugeren straks indberettes til YUKÕ with Toyota ved brug af kontaktinformationen angivet i pkt. 1.2. Undladelse heraf giver YUKÕ with Toyota adgang til at opsige disse Vilkår og brugerens adgang til YUKÕ with Toyotas online bookingsystem uden yderligere varsel.

3.6       Brugeroprettelse kan ikke ske, såfremt brugeren er registreret som dårlig betaler.

4. LEJE OG AFBESTILLING

4.1       Al leje og afbestilling af biler sker via YUKÕ with Toyotas online bookingsystem.

4.2       For at afhente, åbne, bruge og aflevere en lejet bil skal brugeren downloade YUKÕ with Toyotas applikation ”YUKÕ with Toyota” (”App’en”), jf. pkt. 5 i disse Vilkår.

4.3        Brugeren logger ind på YUKÕ with Toyotas online bookingsystem med sit personlige login og opretter en lejeaftale på en bestemt bil i en given lejeperiode. Brugeren modtager derefter en bekræftelse på den oprettede lejeaftale på den mailadresse, som brugeren har registreret i YUKÕ with Toyotas online bookingsystem. Bestilling af bilen skal ske før bilen afhentes. En bil kan kun anvendes, hvis den er bestilt på forhånd, og brugeren har modtaget en accept af bestillingen.

4.4       Bilen kan lejes i alle døgnets timer, dog kan tidsrummet for leje til privat brug gennem en virksomheds YUKÕ with Toyota konto være begrænset alt efter vores aftale med virksomheden.

4.5        Brugeren kan indtil lejeperiodens start annullere en oprettet lejeaftale via YUKÕ with Toyotas online bookingsystem. Annullation af en oprettet lejeaftale kan ikke ske på anden måde. Hvis en oprettet lejeaftale til privat brug annulleres mindre end 4 timer inden lejeperiodens start, opkræves et gebyr på 200 kr. Der opkræves ikke gebyr for annullation af oprettede lejeaftaler til erhvervsmæssig brug. Brugeren kan ikke annullere lejeaftaler indgået i henhold til pkt. 6.3.

4.6        Hvis en bruger, der har oprettet en lejeaftale til privat brug, ikke afhenter bilen inden for den angivne lejeperiode, opkræves et gebyr på 200 kr. i tillæg til minimumstaksterne, der er angivet i pkt. 6 i disse Vilkår. Der opkræves ikke gebyr ved manglende afhentning af biler lejet til erhvervsmæssig brug, dog opkræves minimumstaksterne angivet i pkt. 6 i den til enhver tid gældende prisliste. For biler lejet i henhold til pkt. 6.3 skal lejen i bindingsperioden betales, selvom bilen ikke afhentes.

5. AFHENTNING OG AFLEVERING AF BILEN

5.1      Brugeren skal afhente bilen inden for lejeperioden på den plads, som er anvist i App’en. Brugeren skal bruge App’en til at låse bilen op. For biler lejet i henhold til pkt. 6.3, skal bilen afhentes hos en anvist YUKÕ with Toyota forhandler og der udleveres alene fysisk nøgle.

5.2      Inden bilen tages i brug, skal brugeren undersøge bilens tilstand. Indvendigt tjekkes advarselslamper, og fejl skal afhjælpes inden kørsel. Udvendigt tjekkes for skrammer, buler, punkteringer o.l. Eventuelle fejl og mangler indberettes via App’en.

5.3       Brugeren må ikke anvende bilen, hvis den fremstår skadet og/eller ikke i forskriftsmæssig stand, eller hvis der opleves køretekniske problemer. Gør brugeren ikke opmærksom på skader og mangler inden brug af bilen, hæfter brugeren for sådanne eventuelle skader og mangler ved bilen.

5.4       Senest når lejeperioden udløber, skal brugeren aflevere bilen.

5.5       Aflevering er korrekt foretaget, hvis (alle forhold skal være opfyldt):

 • Bilen afleveres på den plads, som er anvist i App’en, og brugeren registrerer, at bilen nu er afleveret. Hvis den anviste plads er optaget, når bilen skal afleveres, skal bilen parkeres på nærmeste, lovlige parkeringsplads uden tidsbegrænsning, og brugeren skal meddele dette til os ved brug af kontaktinformationen angivet i pkt. 1.2. For biler lejet i henhold til pkt. 6.3. bilen afleveres hos samme YUKÕ with Toyota forhandler, som bilen blev afhentet hos.
 • Bilen indeholder alle nødvendige papirer, nøgler og benzinkort.
 • Bilen er checket for skrammer, buler, kontrollamper, fejl og mangler og disse er angivet i App’en.
 • Bilen indeholder alt dertil hørende udstyr.
 • Bilen er tømt for affald og egne effekter.
 • Bilen fremtræder i samme stand som ved udleveringen.

 5.6       Hvis bilen afleveres efter, at en aftale om leje til privat brug er udløbet, opkræves et gebyr på 200 kr. i tillæg til prisen for leje, medmindre brugeren forinden har kontaktet kundeservice og orienteret om forsinkelsen. Der opkræves ikke gebyr ved forsinket aflevering af lejeaftaler til erhvervsmæssig brug.

5.7         I tilfælde af rengøring af bilen udover almindelig støvsugning og vask af bilen betaler brugeren alle omkostninger herved.

6. PRIS OG BETALING

6.1         Prisen for leje af bil til både erhvervsmæssig og privat brug beregnes pr. kørt kilometer. Derudover opkræves et dagsgebyr samt eventuelt private brugeres betaling af gebyr for medlemskab.

6.2         Kørsel afregnes efter de priser, der er gældende på kørselstidspunktet. Gældende priser fremgår af den til enhver gældende prisliste på: www.yuko.dk

6.3         En bruger kan vælge at indgå en aftale om leje af en bil i en kortere periode (korttidsleje), hvor denne alene står til brugerens rådighed. Dette vælges ved indtastning af en promokode i systemet, hvorefter brugeren har forpligtet dig til de måneders leje af den pågældende bil, der fremgår af promokoden. Promokoden og den dertil relaterede forpligtede lejeperiode fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. Aftalen er uopsigelig i denne lejeperiode.

6.4        Brugeren vil blive oplyst om de gældende priser for den reserverede tur i forbindelse med reservationen.

6.5        Når brugeren af en lejebil har registreret, at bilen er afleveret, sender vi umiddelbart herefter en faktura for den samlede pris.

6.6        Ved leje af bil til privat brug opkræves betaling for leje af bilen hos brugeren, og leje samt evt. omkostninger og gebyrer trækkes fra det betalingskort, som brugeren har registreret i forbindelse med oprettelsen af sin YUKÕ with Toyota brugerkonto. Efter korrekt aflevering af bilen modtager brugeren en kvittering på den e-mailadresse, der er angivet i forbindelse med oprettelsen af brugerens YUKÕ with Toyota brugerkonto.

6.7        Ved leje til erhvervsmæssig brug kan virksomheden vælge at betale ved fakturering eller ved træk på det betalingskort, som virksomheden har oprettet i forbindelse med oprettelse af virksomhedens YUKÕ with Toyota konto. Faktura sendes da til den e-mailadresse, som virksomheden har registreret i YUKÕ with Toyotas online bookingsystem. For biler lejet til erhvervsmæssig brug sender vi derudover en månedlig opgørelse til den e-mailadresse, som virksomheden har registreret i forbindelse med oprettelsen.

6.8        Fakturaer skal betales således at fakturabeløbet er tilgængeligt på vores bankkonto senest 1fjorten (14) dage fra fakturadatoen.

6.9        Hvis betaling ikke sker rettidigt, sendes rykker, og der påføres et rykkergebyr på 250. kr. Derudover har vi ret til at spærre brugerens adgang til YUKÕ with Toyotas online bookingsystem, indtil betaling sker. Ved forsinket betaling forbeholder vi os derudover retten til at opkræve morarenter, samt betaling af omkostninger.

7. BRUG AF BILEN

7.1      Anvendelsen af bilen skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende prislister, instruktionsbøger, forsikringsbetingelser samt disse Vilkår.

7.2      Der gælder ingen øvre grænse for antal kørte kilometer i lejeperioden (virksomheder kan dog have fastsat interne regler for medarbejderes brug af lejebil). Det er virksomhedens eget ansvar, at medarbejdere overholder virksomhedens interne regler. Hvis bilen lejes i henhold til pkt. 6.3. vil der gælde en øvre grænse for antal km inkluderet i den aftale leje og antal kørte km udover det aftalte afregnes særskilt.

7.3      Ved påfyldning af brændstof i lejeperioden anvendes YUKÕ with Toyotas brændstof-betalingskort, der ligger sammen med køremappen i bilens handskerum. Brændstof-betalingskortet må ikke bruges til andet formål end at påfylde brændstof på den lejede bil. Overtrædelse heraf vil medføre opsigelse af aftalen med brugeren uden yderligere varsel samt krav om betaling af de omkostninger, som vi er blevet påført ved den uretmæssige brug. Ved billeje i henhold til pkt. 6.3. betaler brugeren selv for brændstof og alle øvrige brugsvæsker og der udleveres derfor ikke et YUKÕ with Toyotas brændstof-betalingskort.

7.4       Bilen må kun føres af den bruger, som har oprettet lejeaftalen. Bilen må ikke anvendes til følgende formål:

 • Transport af personer eller gods mod betaling.
 • Konkurrencer, væddeløb eller anden form for testkørsel.
 • Slæbning af andet køretøj.
 • Kørsel uden for offentlig vej eller områder lukket for almindelig færdsel.
 • Til entreprenørkørsel, eller kørsel med gods eller fødevarer, der medfører lugtgener eller usædvanligt slid.
 • Til kørsel uden for fast vej eller plads.

7.5       Bilen må kun føres af brugeren, hvis brugeren har gyldig ret til at føre bilen og ikke har fået inddraget, frakendt, indskrænket sit kørekort eller mistet evnen til forsvarligt at føre en bil.

7.6        Rygning og dyr er ikke tilladt i bilen.

7.7        Brugeren må ikke benytte bilen i ulovligt øjemed eller på ulovlig måde, herunder efter indtagelse af alkohol, narkotika eller anden form for rusmiddel, der nedsætter dømmekraften eller reaktionsevnen.

7.8        Omkostninger, afgifter, parkeringsafgifter eller andre bøder, som pålægges på grund af overtrædelse af færdselslovgivningen eller i øvrigt i forbindelse med brugen af bilen, opkræves hos brugeren. Vi kan opkræve og betale sådanne afgifter eller bøder fra det betalingskort, som brugeren har oplyst i forbindelse med oprettelsen af lejeaftalen. I tillæg kan vi opkræve et administrationsgebyr på 200 kr.

7.9         Vi kan oplyse politiet om, hvilken bruger, der i et bestemt tidsrum har benyttet bilen.

7.10      Bilen låses op ved brug af App’en. Bilen kan herefter startes / låses op / låses ved brug af App’en eller ved brug af den fysiske nøgle, der er placeret i bilens handskerum. Den fysiske nøgle skal placeres i handskerum ved ophør af brug af den pågældende bil. Nøglen må ikke overdrages eller kopieres. Brugeren er ansvarlig for forsvarlig opbevaring af nøgler. Placeres nøglen ikke korrekt i handskerummet ved ophør af brug af bilen, eller er nøglen blevet kopieret, afholder brugeren alle omkostninger til udskiftning af låse og oprettelse af nye nøgler til bilen. Ved billeje i henhold til pkt. 6.3 udleveres kun fysisk nøgle.

7.11      Hvis brugeren anvender bilen i strid med bestemmelserne i dette pkt. 7, bortfalder brugerens ret til at leje biler gennem YUKÕ with Toyota uden yderligere varsel.

8. SKADER OG FORSIKRING

8.1        Brugeren skal straks melde alle skader, tekniske fejl eller uheld til YUKÕ with Toyota ved brug af kontaktinformationen angivet i pkt. 1.2. og derefter udfylde en fuldstændig skadesanmeldelse.

8.2        Ved leje til erhvervsmæssig brug bærer virksomheden det fulde ansvar for brugen af bilen i den aftalte lejeperiode og frem til aflevering af bilen er sket, jf. pkt. 5. Ved leje til privat brug bærer brugeren det fulde ansvar for brugen af bilen i den aftalte lejeperiode og frem til aflevering af bilen er sket, jf. pkt. 5.5. YUKÕ with Toyota har tegnet fuld kasko- og ansvarsforsikring for bilerne. I tilfælde af skader, skal virksomheden/brugeren betale selvrisiko på forsikringen, der dog maks. kan udgøre kr. 5.000, samt alle skader, der ikke dækkes af forsikringen.

8.3        Brugeren skal:

 • Straks underrette politiet ved tyveri, hærværk, og/eller skade på person eller dyr eller hvis en anden parts skyld skal fastlås
 • Skaffe navn og adresse på de implicerede parter og eventuelle vidner.
 • Undlade at anerkende skyld eller ansvar.
 • Ikke forlade bilen uden at der er truffet fornødne forholdsregler med hensyn til beskyttelse af bilen.
 • Så vidt muligt begrænse skadens omfang. Videre kørsel efter skadens indtræden er kun tilladt med vores forudgående accept.

 8.4       Sker der ikke korrekt anmeldelse, og påfører dette ekstraomkostninger for os, kan vi opkræve alle meromkostninger, der pålægges som følge heraf, betalt af brugeren ved trækning på det betalingskort, som brugeren har oplyst i forbindelse med oprettelsen af brugerens konto hos os. Ved leje til erhvervsmæssig brug opkræves sådanne meromkostninger dog direkte hos virksomheden.

9. PERSONDATA

9.1        YUKÕ with Toyota behandler dine personoplysninger, når du anvender YUKÕ with Toyota, herunder lejer en bil via YUKÕ with Toyota. I den forbindelse har YUKÕ with Toyota udarbejdet en privatlivspolitik, hvor du blandt andet kan læse om de kategorier af personoplysninger, der behandles om dig, formålet hermed, retsgrundlaget herfor, dine rettigheder m.v. Privatlivspolitikken kan findes her http://yuko.dk/privatlivspolitik/

10. FORTRYDELSESRET

10.1        Når brugeren opretter en aftale om leje til privat brug, er aftale om leje af bil i henhold til disse Vilkår omfattet af forbrugeraftaleloven.

10.2        I henhold til forbrugeraftaleloven gælder den almindelige fortrydelsesret ikke for biludlejningsvirksomhed.

10.3        Brugeren kan annullere en oprettet lejeaftale via YUKÕ with Toyotas online bookingsystem i overensstemmelse med pkt. 4.5.

11. SKIFT AF  MEDLEMSTYPER

11.1       En privat bruger kan skifte mellem medlemstyperne med varsel til den 1. i den efterfølgende måned. Skift kan ske gebyrfrit. Der kan i bindingsperioden ikke skiftes fra korttidsleje til anden form for leje for biler, lejet i henhold til pkt. 6.3.

12. OPHØR / SLETNING AF BRUGERKONTO

12.1         En bruger kan til enhver tid opsige sin YUKÕ with Toyota brugerkonto til den 1. i den efterfølgende måned. Brugeren kan deaktivere sin konto uden varsel. Hvis brugeren har en eller flere aktive lejeaftaler på tidspunktet for brugerkontoens ophør/deaktiveringen, skal brugeren dog betale minimumslejen for de(n) pågældende lejeaftale(r) efter pkt. 6 i disse Vilkår, medmindre brugeren annullerer lejeaftalerne i overensstemmelse med pkt. 5. Med mindre kontoen er deaktiveret, kan brugeren fortsat leje biler indtil udløb af opsigelsesperioden. Et eventuelt medlemskab opkræves indtil udløb af opsigelsesperioden.

12.2         En virksomheds opsigelse af virksomhedens YUKÕ with Toyota konto kan ske til den 1. i den efterfølgende måned. Hvis en virksomhed opsiger sin YUKÕ with Toyota konto, deaktiveres medarbejderes tilknytning til virksomhedens YUKÕ with Toyota konto automatisk på datoen for udløbet af virksomhedens brugerkonto. Brugerens private YUKÕ with Toyota brugerkonto påvirkes derudover ikke af denne deaktivering.

13. ÆNDRING

13.1         YUKÕ with Toyota har ret til at ændre disse Vilkår samt prislisten med én måneds forudgående varsel. De ændrede Vilkår og prislister vil gælde for lejeaftaler, der oprettes efter at ændringerne er trådt i kraft. Ændringer vil blive sendt til den e-mailadresse, som brugeren har registreret i YUKÕ with Toyotas online bookingsystem ved oprettelsen af brugerkontoen.

 14. FEJL OG MANGLER

14.1         Ved fejl, sammenbrud, ulykker og skader på bilen skal dette straks rapporteres til os.

14.2         Reparationer må ikke foretages uden skriftlig tilladelse fra os.

14.3         Vi har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl og mangler. Skulle sådanne fejl og mangler alligevel opstå, er vi imidlertid ikke ansvarlig herfor og ej heller for eventuelle følger deraf. Brugeren kan ikke gøre krav på afhjælpning, omlevering, erstatning eller andre retsmidler gældende i tilfælde af fejl og mangler ved bilen.

15. BEGRÆNSNINGER I ANSVAR

15.1        Vi kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for (i) tab af indtægter, driftstab, forretningsmuligheder, tab eller ødelæggelse af data eller genskabelse af data, tab af goodwill, sikkerhedsbrud forårsaget af tredjeparts brud på telekommunikation og/eller internettet, omsætningstab (uanset om dette er direkte, indirekte eller følgetab), (ii) tab eller skade som følge af ansvar overfor tredjeparter (både direkte, indirekte tab eller følgeskade) eller (iii) ethvert indirekte tab. Vores samlede ansvar er under alle omstændigheder beløbsmæssigt begrænset til kr. 10.000.

16. FORCE MAJEURE 

16.1      Vi er ikke ansvarlige, hvis forsinkelse eller manglende levering skyldes force majeure

17. SÅDAN GØR DU, HVIS DU VIL KLAGE 

17.1       Ønsker du at klage, opfordrer vi dig til at kontakte os skriftligt, hvorefter vi vil behandle din klage.

17.2       Du kan også klage til Center for Klageløsning, c/o Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Klage kan også indgives online på www.forbrug.dk. Retten til at klage kan i visse tilfælde være betinget af, at den vare eller ydelse, som du vil klage over, har kostet mindst kr. 1.000. Forbrugerklager kan også indbringes til Center for Klageløsning via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside klagonline.forbrug.dk.

17.3      Forbrugere med bopæl i et andet EU-land kan også klage via EU kommissionens online klageplatform: http://ec.europa.eu/odr.

18. TVISTER OG LOVVALG 

18.1       Disse Vilkår er underlagt dansk ret og skal fortolkes i overensstemmelse hermed. Evt. lovvalgsregler, der fører til anvendelse af andet end dansk ret, finder ikke anvendelse.

18.2       Tvister, som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for Retten i Glostrup i første instans med adgang til henvisning og anke i overensstemmelse med retsplejelovens almindelige bestemmelser herom. Sager, som vedrører leje af bil til privat brug, kan dog indbringes for byretten det sted, hvor brugeren har bopæl.

 

KONTAKT

Har du spørgsmål så kontakt vores YUKÕ-hotline.

Telefon: +45 80 20 30 40

Mail: customerservice@yuko.dk

Åbningstider: Hele døgnet

Toyota YUKÕ

Dynamovej 10

2860 Søborg

KONTAKT

Har du spørgsmål så kontakt vores YUKÕ-hotline.

Telefon: +45 80 20 30 40

Mail: customerservice@yuko.dk

Åbningstider: Hele døgnet

Toyota YUKÕ

Dynamovej 10

2860 Søborg